Navigace

Obsah

V loňském roce knihovna žila!

Typ: ostatní
V roce 2016 knihovna kromě výpůjček knih a dalších knihovních a informačních služeb připravila také řadu vzdělávacích a kulturních akcí pro zájemce z řad místních i přespolních občanů.

Když mluvíme o knihovně, máme na mysli nejen knihovnu v Petřvaldě, ale i pobočku v Petřvaldíku, kterou vede Lucie Vosáhlová. Knihovna aktuálně poskytuje své služby 274 registrovaným čtenářům z Petřvaldu, Petřvaldíku i okolních obcí. Toto číslo vystihuje rozsah služeb knihovny jen částečně, protože mnohdy si na jednu registraci půjčuje knihy více členů rodiny. V loňském roce bylo vypůjčeno 8642 knih a časopisů, nově jsme začali půjčovat také deskové hry. V rámci kalendáře akcí jsme připravili 34 kulturních akcí, které navštívilo 715 účastníků a 31 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 686 osob. Vzdělávací akce byly určeny zejména pro děti a pořádali jsme je ve spolupráci se základní a mateřskou školou.

Projekty pro děti základní školy běží již několikátým rokem a díky nim se daří udržovat u dětí povědomí o knihovně a podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti. Na podzim loňského roku jsme rozběhli nové projekty s mateřskou školou, jejichž účelem je pěstovat pozitivní vztah dětí ke knížkám už v útlém věku a přivést je i s rodiči do knihovny. Čtení je jednou z nejdůležitějších schopností, které jsou klíčové v průběhu vzdělávání i celého života, proto knihovna věnuje práci s dětmi a rozvoji čtenářské gramotnosti tak velkou pozornost.

Mnohé akce knihovny by nebylo možné realizovat bez zapojení dobrovolníků a externích spolupracovníků. Řada lidí přispívá k dobrému chodu knihovny také sponzoringem nebo knižními dary. Všem, kteří se takto do činnosti knihovny zapojují, patří upřímný dík!

Na podzim minulého roku byly vytvořeny nové samostatné webové stránky knihovny, které najdete na adrese www.kpetrvaldobec.cz. Na stránkách jsou uveřejňovány aktuality, informace o chodu knihovny a také zde najdete kalendář připravovaných akcí.

V roce 2016 vznikl pod záštitou knihovny Klub deskových her, který se schází v pravidelném čtrnáctidenním intervalu. Klub je určen všem dětem od 10 let a dospělým, kteří mají zájem o deskové hry. Informace o klubu najdete na webových stránkách knihovny. V knihovně se schází na neformálních setkáních také „čtenářský klub“, tedy skupina lidí se zájmem o knížky a čtení. Klub deskových her i čtenářský klub jsou otevřené skupiny lidí, které spojuje společný zájem. Na kterékoli setkání se můžete přijít nezávazně podívat J

Činnost obecní knihovny je financována z rozpočtu obce. V loňském roce se podařilo knihovně získat dotaci 10000,- Kč na projekt Živá knihovna.

Také v letošním roce je pro vás připraven různorodý kalendář akcí, který zahrnuje cestovatelské přednášky, přednášky o bibli, setkání se zajímavými osobnostmi, workshopy, tradiční akce jako jsou Noc s Andersenem nebo Prázdninový týden v knihovně i netradiční aktivity jako seminář pro ženy či kurs vaření. Většina akcí je určena pro širokou veřejnost, sledujte informace o akcích na webových a FB stránkách knihovny nebo obce.

Těšíme se na vás v knihovně nebo na některé z akcí!


Vytvořeno: 16. 2. 2017
Poslední aktualizace: 22. 11. 2017 23:08
Autor: Správce Webu