Navigace

Obsah

Obecní knihovna v Petřvaldě - knihovna, kde jste doma!

Obecní knihovna je umístěna v prostorách v prvním poschodí domu služeb na náměstí v Petřvaldě (mapa zde). Zřizovatelem a provozovatelem knihovny je Obec Petřvald. Knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí je Městská knihovna v Novém Jičíně

Dokumenty, které nejsou ve fondu knihovny, vám rádi zajistíme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

V knihovně můžete bezplatně použít 2 veřejné počítače s přístupem na internetwifi připojení. Je také možnost za úhradu vytisknout dokumenty (pouze černobílý tisk). 

V knihovně je zřízeno oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež, v obou odděleních najdete beletrii i populárně naučnou literaturu. Knihovní fond je pravidelně doplňován a aktualizován (seznamy nové literatury jsou čtenářům k dispozici v katalogu). Můžete si u nás půjčit knihy z fondu knihovny a také knihy z pravidelně obměňovaných výměnných souborů z Městské knihovny v Příboře a Městské knihovny v Novém Jičíně.

Poskytujeme donášku knih a časopisů starším a nemohoucím občanům (na požádání).

 

Knihovna v Petřvaldíku

V Petřvaldíku je zřízena pobočka Obecní knihovny v Petřvaldě. Je umístěna v přízemí Domova pro seniory v Petřvaldíku a půjčuje knihy ze svého fondu i z regionálního knihovního fondu, zároveň probíhá výměna cirkulačních souborů s knihovnou v Příboře.

 

Sledujte nás na  .
 

 

Knihovní řád

Knihovní řád včetně příloh najdete níže v odkazech: 

Knihovní řád (PDF 355 kB)

Přílohy ke knihovnímu řádu (PDF 185 kB)