Obecné informace

Obecní knihovna v Petřvaldě
Knihovna, kde jste doma!

Obecní knihovna je umístěna v prostorách v prvním poschodí domu služeb na náměstí v Petřvaldě (odkaz na mapu). Zřizovatelem a provozovatelem knihovny je Obec Petřvald. Knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí je Městská knihovna v Novém Jičíně

Dokumenty, které nejsou ve fondu knihovny, vám rádi zajistíme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

V knihovně můžete bezplatně použít 2 veřejné počítače s přístupem na internet a wifi připojení. Je také možnost za úhradu vytisknout dokumenty (pouze černobílý tisk). 

V knihovně je zřízeno oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež, v obou odděleních najdete beletrii i populárně naučnou literaturu. Knihovní fond je pravidelně doplňován a aktualizován (seznamy nové literatury jsou čtenářům k dispozici v katalogu). Můžete si u nás půjčit knihy z fondu knihovny a také knihy z pravidelně obměňovaných výměnných souborů z Městské knihovny v Příboře a Městské knihovny v Novém Jičíně.

Poskytujeme donášku knih a časopisů starším a nemohoucím občanům (na požádání).

Obecní knihovna v Petřvaldíku

V Petřvaldíku je zřízena pobočka Obecní knihovny v Petřvaldě. Nachází se v přízemí Obecního domu Petřvaldík, vchod je umístěn v zadní části budovy. Půjčuje knihy ze svého fondu i z regionálního knihovního fondu, zároveň probíhá výměna cirkulačních souborů s knihovnou v Příboře.

Sledujte nás na  Facebook .

Knihovní řád

Knihovní řád včetně příloh najdete níže v odkazech: